Halve prosjektgruppen er borte

Fredag leverte landskapsarkitekt og medlem av prosjektgruppa for Ryfast, Connie Nyhaven, sin oppsigelse. Dermed har to av fire fagmedlemmer i gruppa sagt opp.