Hørte Betew tilstå ranet

Aktoratet setter i dag inn sitt tyngste skyts mot Metkel Negassie Betew (27). Blant annet et vitne som har hørt Betew tilstå Nokas-ranet.