Full barnehagedekning umulig

Sein rehabilitering forsinker nye barnehageplasser. Mangel på tomter stopper planlegging av nybygg. I tillegg er det ett års ventetid på bestilling av midlertidige barnehagebrakker.