Departementet meiner Fylkesmannen tok feil

Miljøverndepartementet meiner kommunen gjorde rett da ein platting på Usken blei kravd fjerna. Men plattingen blir liggjande.