Om et halvår går vi under jorden

Gang— og sykkelsti under Haugåsveien blir ferdig til skolestart i august.