Jærbu fengsles for trygdemisbruk

Jæren tingrett har dømt en 40 år gammel jærbu til 75 dager ubetinget fengsel for trygdemisbruk.