- Vil ha døgnåpent politi

Alle som tok ordet, var klare i sitt krav: Lett tilgjengelig politimed kunnskap om nærmiljøet og mer synlig politi ute i gatene.