KrF flagger bompenge-økning

Det kommer til å bli dyrere å kjøre gjennom bomringen påNord-Jæren, og det kommer til å bli innkreving hvert minutt — heleåret.