Påstand om tre og et halvt år i fengsel

Mennene som bortførte en 48-åring fra Stavanger, må idømmes fengselsstraffer, krever aktor.