Suldal søker kunstnarar

Suldal vil gjerne ha fleire kunstnarar blant innbyggarane sine.