Nye politisjefer skal gi gevinst

Politimester Olav Sønderland sier han delegerer mer ansvar ut i politidistriktet når han nå endrer på driftsstrukturen.