Grunneiere positive til vind- park på Gilja

Spiren til en mulig vindmøllepark i Gilja-området i Gjesdal kanvære sådd i informasjonsmøtet mellom selskapet Fred. OlsenRenewables og grunneierne.