- Jåsund-utbygging strider mot demokratiet

SV i Sola mener at den planlagte utbyggingen på Jåsund strider mot demokratiske prinsipp og ber nå fylkesmannen vurdere prosjektet.