UDI kan ikke svare om bortvisning

Viser til kapasitetsmangel i avdelingen.