• Den nye englandskabelen skal legges fra Kvilldal.

Statnett tjener 9 milliarder på nye kabler

Ved å bygge ut høyspentnettet for 5,8 milliarder kroner regner Statnett med få tilbake 14,5 milliarder i inntekter fra ny kraft og nye utenlandskabler.