• Prosessbygget til biogassfabrikken under oppføring på Grødaland. Forbrenningsanlegget skal bygges i et seinere trinn. Odd Pihlstrøm

Biogass-satsing i Hå kan få mer statsstøtte

Forbrenningsanlegget som skal levere fornybar energi til IVARs biogassanlegg på Grødaland og bedriftene i Kviamarka kan få betydelig statsstøtte.