• Fastlege Harald Bjørnestad har kome godt i gong med å nytta kjernejournal. Hans pasientar har gladeleg sagt ja til å få registrert opplysningar. Karina Lavik

Ny journal skal forhindra dødsulykker

No er kjernejournalen på plass i Stavanger, Sola og Randaberg. Journalen kan mellom anna fortelja legane på legevakta om du er allergisk mot Penicillin. Sjå korleis kan du sjølv sjekka din journal.