Jåsund trekker ut

SOLA: Utbyggingen av Jåsund må ses i sammenheng med utbyggingen av Risavika, Tananger og Sunde. En kommunedelplan for området kommer neppe før om ett år. De som venter utålmodig på tomter og nye boliger i havgapet ved Jåsund, må smøre seg med mer tålmodighet. For utbyggingen er så stor og omfattende at hele planen må ses i sammenheng med alt annet som skjer i området. Blant annet vil utbygging av veier, kloakk, skoler, offentlige institusjoner, av Tananger for øvrig og fornyelsen og næringsutviklingen av raffineritomta i Risavika få betydning for utviklingen av Jåsund. På toppen av det hele kommer hensynet til den regionale fylkesdelplanen for byutvikling på Nord-Jæren. Her ser en Jåsund i sammenheng med utviklingen av Sunde/Madla til et byområde.