Omkamp om beslagene

Striden om herredømmet over beslaget fra Stein Viksveens kontor fortsetter etter gårs— dagens rettsmøte. Partene Viksveen, POT og Aftenbladet krever alle omkamp hvis rettsavgjørelsen skulle bryte med deres ulike ønsker.