-POT kaster skitt på Viksveen

– POT kaster skitt på Stein Viksveen ved å si at han var innkalt til avhør, men at det ikke fant sted. Advokat Atle Helljesen, som er Stein Viksveens forsvarer, er skuffet over den pressemeldingen som ble sendt ut av POT i går.