Svakt år for Sildesalgslaget

Etter 10 år med vekst gikk omsetningen i fjor tilbake i Norges Sildesalgslag.