Bergsaker vil ordne gratis skolegang

Når voksne nå har rett til gratis videregående opplæring, må vi finne en måte å løse det på hvis behovet melder seg, sier fylkesordfører Roald Bergsaker.