Økonomi og hjemmehjelp

Jeg leste om den store økningen i betaling for hjemmehjelp i Stavanger. Her i Sandnes er det ikke bedre. Så lenge jeg kan huske, har jeg hatt hjemmehjelp. På grunn av psykiske og fysiske grunner. Betalingen for hjemmehjelpen har gått greit. Jeg fikk 100 % uføretrygd fra 1988, og da gikk min mann i full stilling. Men slik ble det ikke. Han uførepensjonerte seg i 1996 og da ble det tatt 1000 kroner fra min minstetrygd. Så ble han pensjonist. Da tok de særfradraget mitt over på han. Pensjonisten trengte det bedre var svaret på trygdekassen. Så kom sjokket: Betalingen for hjemmehjelpen i år 2000 var 500 kroner i måneden. Året før 220 kroner per måned. Jeg betaler hjemmehjelpen selv; det er jo jeg som har henne.