Hyttestrid til departementet

Hjelmeland kommune vil trolig kople Kommunaldepartementet inn i striden rundt hytta eller huset til Solveig Nessa og Tore Nordtun.