• Vi ser verdien nå - av at vi må måtte bevare huset, medgir Ellen og Thor-Einar Finne foran den gamle villaen fra 1911 Geir Sveen

Villa måtte stå, ble en oase

Bra eller dårlig? Denne villaen står som i en verden for seg selv, omgitt av nye boligblokker. Alt etter krav fra Time kommune.