• Fylkestinget stemte i desember i fjor ned bybane med knappest mulig flertall. Da ble det også vedtatt å sette tunnelsikkerhet på dagsorden. Siden har ingenting skjedd. Fredrik Refvem

Plasserte tunnelsikkerhet i skuffen

Fylkestinget satte i fjor tunnelsikkerhet på dagsorden. Siden har ingenting skjedd.