• 58-åringen erkjenner at han har felt 29 trær på naboens eiendom for å sikre fri sikt til havet. Dom i saken ventes på nyåret. Kristian Jacobsen

Mødrene vitnet i sitkagran-saken

58-åringen som erkjenner at han har felt 29 sitkagraner i et friområde i Tananger, føler seg dårlig behandlet av naboen.