• Simon A. Kjær og Berit Torgrimsen ser på reklamebilder som er aktuelle til Finn Torgrimsen–utstillingen på Sølvberget. (Foto: Anders Minge)

Strek i særklasse

Tegningene til Finn Torgrimsen (1919–2006) preget Stavanger i mange år. De holdt en fantastisk kvalitet.