Tiltalt for utukt

Statsadvokatene i Rogaland har tiltalt en nå 24 år gammel mann for flere tilfeller av utuktig omgang med et barn under 14 år, trusler mot sin tidligere samboer, vanskjøtsel av dyr og brudd på vegtrafikkloven.