Mindre idrettshaller kan komme

Vi bør bygge mindre idrettshaller i tilknytning til nye skoler i framtiden, mener Bjørn Hille, fungerende kultursjef i Sandnes.