UDI satser på byområdene

Fem kommuner i Rogaland tar ikke imot flyktninger i år. Fire av dem blir ikke engang bedt om det. Utlendingsdirektoratet legger desto større press på de store kommunene for å få vekk køene på asylmottakene.