Innstilt på at borna dreg ut

Karin Nessa frå Jelsa trur dei unge frå utkantane greier seg bra, sjølv om mange må flytta heimanfrå som 16-åringar.