Nytt initiativ for Holmen

14 leiligheter, kontorer, forsamlingssal og uteliv på Holmen. Det er innholdet i et privat regulerings forslag som nå er sendt til kommunen.