Fiskeoppdrett topper i Finnøy

Det relativt ukjente selskapet Skjærsund A.S troner i år himmelhøyt over de andre på skattelista for etterskuddspliktige i Finnøy.