• Både Leif Erik Egaas og Ketil Solvik-Olsen mener at planovergangen på Sleveland må bli sikker. Det er regninga som volder besvær. Arnt Olav Klippenberg

Positiv statsråd, negativ ordfører

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gikk langt i å love en sikker planovergang på Sleveland innen 2017. Problemet er bare at kommunen ikke vil punge ut for veiene.