• Dale ble bygget som sinnsykeasyl i 1913. Nå kan det 4,5 kvadratkilometer store eiendommen bli solgt for utbygging. Jon Ingemundsen

Vil selge Dale

Fylkesrådmann Trond Nerdal går inn for å selge Dale-eiendommen. Han anslår verdien til mellom 90 og 150 millioner kroner.