• Ved en tidligere stenging av Hunnedalen.

Hunnedalen stengt i helgen

Veien gjennom Hunnedalen kan ikke åpnes til helgen. Faren for nye skred er for stor.