Varsler Sandnes gate-omkamp?

Legges det hemmelige planer i Sandnes for igjen å kunne kalle seg byen med Norges lengste gågate?