Kjernejournal kan berge livet ditt

Kjernejournal skal gi bedre sikkerhet og innføres nå i Stavanger, Randaberg og Sola.