Krever at lagene merker baner gratis

Parksjefen foreslår at arbeidet med merking av gras— og grusbaner overføres fra parketaten til idrettslagene. Og lagene skal ikke få betalt for arbeidet.