Omkjøring i Madlaveien

Onsdag starter arbeidet byggingen av en midlertidig gangbro over Madlaveien.