• Sander Olsen Lund (frå venstre) og Ole Marius Skorge får god hjelp undervegs frå lærar Unni Haaland Aano. Hilde Anette Ebbesvik

– Me lærer meir ved å mala

Det meiner Ole Marius Skorge (13). Han har saman med klassekameratane på Grannes skole laga 33 bilde som viser verdshistoria.