Lenser båt med slagside

Brannvesenet hjelper til med å lense en 32 fots båt som har fått slagside ved kai i Hillevågsvannet.