• Planene om en høystandard sykkelvei mellom Stavanger og Sandes via Forus går en usikker framtid i møte. Første biten er allerede i gang med å bygges som en del av Ryfast. MULTICONSULT AS

Tom Tvedt åpner for å vrake sykkelstamveien

43 kroner i bompenger er uaktuelt, sier Tom Tvedt, som vil at staten skal ta en mye større del av regningen for nye veiprosjekter på Nord-Jæren. Sykkelstamveien er et av prosjektene Ap er villig til å ofre.