Fikk ikke sparken likevel

Ordfører Marthon Skårland (H) trakk sitt oppsiktsvekkende forslag om å sparke kontrollutvalget på grunn av mistillit mot utvalgsleder Magne Vaule (Ap). Vaule fikk langt på vei oppreisning.

Publisert: Publisert:

Kontrollutvalgets leder, Magne Vaule (Ap), utenfor rådhuset i Vikeså ved en tidligere anledning i høst. Foto: PÅL CHRISTENSEN

Denne artikkelen er over fem år gammel

Kommunestyremøtet der Vaules og utvalgets skjebne skulle avgjøres var preget av følelsesladde ord og moralske formaninger. Da ordfører Marthon Skårland trakk sitt forslag om å kaste kontrollutvalget, ble det tatt pause for gruppemøter. Ordføreren sa han slik ønsket å bidra til ro rundt saken, og fortsatt fokus på kommunens arbeid mot mobbing.

– Med bakgrunn i at det bare er noen få møter igjen til neste valgperiode, anmoder jeg kontrollutvalget om å finne en akseptabel arbeidsform ut perioden. Det krever at alle medlemmer gjør et ærlig forsøk på å legge tilside uenigheten som er synliggjort, sa Skårland.

Tordnet fra talerstolen

Tidligere på kvelden gikk kommunalsjef for oppvekst, Rune Andersen, på talerstolen. Der nærmest tordnet han mot ikke navngitte voksne i kommunen som kranglet for åpen scene og har en oppførsel i strid med den man forventer av barn i skolen.

Les også

Isfront i mobbestrid

– Det er viktig at alle ser hva de har gjort for å forverre konflikten, sa Børge Vassbø (KrF), og beklaget at han selv ikke hadde gjort mer for å dempe den.– Be om unnskyldning og tilgi den du mener har gjort noe galt mot deg. Begynne med å strekke ut ei hånd, selv om du opplever at motparten har gjort verre ting mot deg. Man må begynne med å forsones. Det er den enkle oppskriften vi gir ungene våre. Be om tilgivelse, sa Vassbø.

Fullsatt

Kommunestyresalen var for en sjelden gangs skyld fullsatt, og etter bordvers, kaker og kaffe, satte alvoret inn. I salen satt flere med tunge opplevelser knyttet til mobbesaker, som kontrollutvalgssaken har røtter i.

Jorunn Fuglestad (Sp) sa hun som barn både hadde blitt mobbet og mobbet andre, og at det heller ikke i denne saken fantes noen vinnere. Men hun og Senterpartiet ble stående igjen som partiet som forfektet at kontrollutvalget likevel måtte kastes. Ikke fordi Magne Vaule har gjort noe ulovlig, slik rådmannen og ordføreren opprinnelig påsto, men fordi to av medlemmene i utvalget ønsket at det ble kastet.

– De som sitter der har bedt om at vi kaster dem. Da tenker jeg, ja vel. Det er sånn det er, sa Fuglestad.

Tore Malmei fra Venstre konstaterte at bråket rundt kontrollutvalget nok en gang hadde satt Bjerkreim på kartet.

– Hvordan kunne dette skje? spurte han, og ga selv svaret: Dersom kommunalsjefen for oppvekst under møter med kontrollutvalget i høst hadde opplyst at Fylkesmannen har kritisert kommunen for å ha sviktet i konkrete mobbesaker, hadde bråket neppe oppstått.

Les også

Ekspert-frifinnelse ble holdt hemmelig

— Administrasjonen må kurses

I det de fleste politikerne syntes klar for å legge striden bak seg, gikk Frps Arne Geir Abeland på talerstolen. Han gikk til et lengre frontalangrep på administrasjonen, ved konstituert rådmann Bodil Heskestad, og anklaget den for å stå ansvarlig for det som har vist seg å være feilaktige anklager mot utvalgsleder Magne Vaule. Vaule er blant annet og senest i saksframlegget onsdag anklaget for blant annet brudd på taushetsplikten og forvaltningsloven, samt for lekkasjer.

– Framstilingen er graverende og tjener ikke Bjerkreim kommunes omdømme, sa Abeland. Han mente en konsekvens måtte bli at administrasjonen må kurses i forvaltningsloven.

Aftenbladet måtte forlate møtet før konstituert rådmann Bodil Heskestad svarte på kritikken i går kveld. Kommunalsjef Rune Andersen forsøkte å forklare hvorfor han ikke hadde lagt fram brev fra Fylkesmannen som i høst har kritisert kommunen for å ha sviktet i mobbesaker.

– Det var ikke snakk om å holde tilbake informasjon, men å informere på generelt grunnlag. Det sto ikke i innkallingen at møtet gjaldt enkeltsaker, sa Andersen.

LES OGSÅ:

Publisert: