- Kan ikke fortsette som nå

Inga Marte Thorkildsen (SV) avviser all kritikk av regjeringens politikk for utviklingshemmede. Samtidig varsler hun tøffe tiltak overfor uansvarlige kommuner.

- Det er helt feil at vi ikke gjør noe. Samtidig er ikke situasjonen god nok, sier SV-statsråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Carina Johansen

 • Thomas Ergo
  Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Denne uka har Aftenbladet omtalt en undersøkelse som nok en gang har bekreftet at Kommune-Norges varslingsberedskap ved overgrep mot utviklingshemmede er svært mangelfull.

— Situasjonen er langt fra tilfredsstillende. Det er svært alvorlig når kommuner ikke har rutiner for eller ikke varsler om overgrep mot mennesker med utviklingshemming. Vi vet jo at dette er spesielt risikoutsatte mennesker, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til Aftenbladet.

Nylig mottok hun en rapport fra ei prosjektgruppe. Det foreslår å innføre en rekke tiltak for å sørge for en varslingsberedskap på feltet. Gruppa – støttet av brukerorganisasjoner som Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) - mener staten må fram med pisken, for å få Kommune-Norge til å ha en beredskap etter loven. NFU frykter at kommunalminister Liv Signe Navarsetes hegning om kommunenes selvråderett, kan bli et hinder.

- Vil og tør dere styre kommunene i denne saken?

Vurderer pisk

— Jeg har forståelse for at NFU ber oss styre kommunene mer, for mange kommuner tar ikke denne saken tilstrekkelig på alvor. Dette handler om sårbare mennesker som er spesielt utsatt for vold og overgrep. De blir fort glemt. Derfor tar vi nå en diskusjon med Kommunal- og regionaldepartementet, KS, NFU og andre om hva slags virkemidler vi kan bruke. Vi kan ikke ha en situasjon der mennesker med utviklingshemming ikke har det rettsvernet de har krav på, sier Thorkildsen.

— Vi er i gang med å gå gjennom prosjektgruppas rapport, og vil selvsagt møte dem, sier Thorkildsen, og legger til at det ikke er sikkert svarene på utfordringene er akkurat de fagfolkene peker på.

Det som er sikkert, er at vi ikke kan fortsette som i dag

— Vi har en rekke virkemidler å bruke overfor kommunene. Det kan være å stramme inn lovverket, skjerpe tilsynet, skjerpe internkontroll og rutiner, og knytte dette til økonomiske krav. Det som er sikkert, er at vi ikke kan fortsette som i dag.

Hun ønsker også få svar på hvorfor fylkesmennene ikke ser ut til å føre tilsyn med varslingsberedskapen i kommunene.

Før sommeren legger regjeringen fram en stortingsmelding om mennesker med utviklingshemming. Der vil Thorkildsen si noe om hva hun vil gjøre.

Hva regjeringen har gjort

I Aftenbladet torsdag gikk Høyre og FrP hardt ut mot de rødgrønnes politikk overfor mennesker med utviklingshemming. Robert Eriksson (FrP), leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, hevdet regjeringen ikke har gjort noe for å bedre deres rettssikkerhet og levekår, siden Statens råd for funksjonshemmede slo alarm i 2007.

Robert Eriksson (FrP)

— Det er ikke riktig at vi ikke har gjort noe for de utviklingshemmedes situasjon. Tvert i mot, sier Thorkildsen, og lister opp:

 • Snart ti år etter at hun i opposisjon foreslo å opprette barnehus i hele landet, har regjeringen gjort barnehusene til en del av rettsvernet for barn og mennesker med utviklingshemming.
 • Hennes forgjenger Audun Lysbakken (SV) tok et oppgjør med kommunenes boligpolitikk overfor mennesker med utviklingshemming. Han fastslo at de har rett til å bo hvor de vil, selv om de mottar kommunale tjenester.
 • Lysbakken lanserte et informasjons- og utviklingsprogram for Kommune-Norge, for å skape større bevissthet om rettighetene til mennesker med utviklingshemming og gjeldende politikk.
 • Regjeringen leverer før sommeren en stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår i Norge. Et notat er på høring nå.

Inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen Foto: Jon Ingemundsen

— Vi diskuterer nå på tvers av departementene hvordan vi kan bedre situasjonen for mennesker med utviklingshemming. Så det er helt feil at vi ikke gjør noe. Samtidig er ikke situasjonen god nok. Det er grunn til selvransakelse, for hele samfunnet, sier Thorkildsen.

SV-statsråden føyer til at hun har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å følge opp forslagene i rapporten til prosjektgruppa om varsling og overgrep. Direktoratet skal også utarbeide opplæringsmateriell om grensesetting og intimitet for personer med utviklingshemming i skolen.

Og: Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) leverer denne våren en statusrapport om vold og overgrep mot personer med utviklingshemming.

Les også

 1. Refser innsatsen for utviklingshemmede 

 2. Ekspertutvalg refser regjeringen

 3. Her er en dårlig nyhet for Inga Marte Thorkildsen

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Jente (17) ble sexfilmet i skjul. Så ble videoen delt på Snapchat: – Jeg har vært mye lei meg

 2. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

 3. Smitte på Smiodden skole

 4. To båter har gått ned på islagt fjord på Høle

 5. Matvognen måtte etter­fylle tre ganger sist helg: Hytte­folket vil ha middag med til fjell­heimen

 6. Barneskoler og ungdomsskoler til gult nivå - nå er det disse reglene som gjelder