• På oppfordring fra foreldre starter venneklubb-general Steinar Halleland nå "Søk en venn", et tilbud som er spesielt rettet mot barn og unge. Jarle Aasland

Starter venneklubb for ungdom

Mange barn og unge har få eller ingen å være sammen med etter skoletid. Nå får de mulighet til å utvide nettverket sitt gjennom «Søk en venn».