• ulykke.jpg

Fire dødsulykker på Tanangervegen

Fire personer har omkommet i møteulykker på Tanangervegen de siste 12 årene. Ulykkene kunne trolig vært unngått med midtdeler, men det er høyst usikkert når dette kommer, ifølge Vegvesenet.