- Må vi akseptere en så høy pris bare fordi det er snakk om Bærum?

Familie med to barn på fotball og håndball betalte 15.600 kroner til den lokale klubben i fjor. Det synes de er altfor mye.

Publisert: Publisert:

- Jeg ønsker en diskusjon om hvorfor det skal være så mye dyrere her i Bærum enn i øvrige deler av landet, sier håndball- og fotballmor Marit Gaare Laache. Her med datteren Ella Linnea (11) på trening i Hoslehallen. Foto: Stein J. Bjørge

  • Kristine Grue Langset
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

— Etter flere år i idrettslaget begynte vi å synes at det kom veldig mange fakturaer med ulike treningsavgifter, og bestemte oss for å finne ut hvor mye vi egentlig betalte til idrettslaget i løpet av et år. Vi så at vi hadde overført 15.600 kroner til klubben i løpet av 2013. En betydelig sum, sier Marit Gaare Laache.

Familien på Bekkestua i Bærum utenfor Oslo har en sønn (13) og datter (11) som begge går på håndball og fotball i den lokale klubben ØHIL, Øvrevoll Hosle IL .

De forteller at det har vokst frem en misnøye blant flere av foreldre i klubben de siste årene. For i tillegg til ulike høye treningsavgifter og medlemskontingent, kommer utgifter til eksterne cuper og turer. Dette skjer samtidig med at foreldrene gjør en betydelig dugnadsinnsats.

— Jeg ønsker en diskusjon om hvorfor det skal være så mye dyrere her enn i øvrige deler av landet. Må vi akseptere en så høy pris bare fordi det er snakk om Bærum, spør Marit Gaare Laache.

Topper sammen med Trondheim

Norske fotball- og håndballklubber er selvstendige enheter som legger opp budsjetter og fastsetter treningsavgifter etter vedtak på årsmøte.

Nevnte Bærum kommune topper en oversikt fra Norges Fotballforbud (NFF) over kostnadene ved å drive aldersbestemt fotball i Norge.

På oppdrag fra NFF har Comte Analysebyrå innhentet informasjon om medlemskontingent og treningsavgiftfra klubber over hele landet.

I syv av ti barnelag og fire av ti ungdomslag kan man spille fotball for under 1000 kroner i året.

Samtidig opererer 8 prosent av klubbene med priser på over 1500 kroner.

I tillegg til Bærum, kommer Trondheim høyt på denne listen. (Se oversikt)

Norges Håndballforbund har ingen tilsvarende oversikt. Region Øst står for 135 av landets rundt 700 klubber, et raskt sveip blant klubbene der viser at kostnadene varierer mellom 3000 og 6000 kroner årlig for en spiller født i år 2000.

figur2-HG7jgVSHVK.jpg Foto: Langset, Kristine Grue

figur-hjtf40T8eY.jpg Foto: Kilde: Comte Analysebyrå for NFF

Ingen øvre grense

NFF presiserer imidlertid at dette ikke er noen oversikt over de totale kostnadene på landsbasis.

— Rapporten gir et oversiktsbilde over en del av kostnadene, men det trengs en langt grundigere studie der alt tas med, turneringer, treningsleirer med mer , sier Henrik Lunde i utviklingsavdelingen i NFF.

Det koster å spille fotball og håndball, men sammenlignet med andre idretter er kostnadene lave. Daglig leder Sverre Nordby, idrettsklubben ØHIL

Familien i Bærum peker på at de har betalt betydelig mer enn det øverste sjiktet i undersøkelsen på over 3000 kroner, og etterlyser at NFF setter et øvre tak.

— Hos oss er vi to mennesker som tjener ok, men jeg vil jo tenke at en for en aleneforelder vil det være vanskelig å skulle la en eller flere barn delta selv i breddeidrett som fotball og håndball, sier Gaare Laache.

Har du tips til denne saken? Send oss en epost!

- Klubben trekkes frem som godt eksempel

Idrettsklubben ØHIL i Bærum er overrasket over kritikken.

- Vi er blitt trukket frem som et godt eksempel, og har snarere fått skryt fra andre klubber i området for at vi klarer å holde så lave kostnader, sier daglig leder Sverre Nordby.

- Hos oss er vi to mennesker som tjener ok, men jeg vil jo tenke at en for en aleneforelder vil det være vanskelig å skulle la en eller flere barn delta selv i breddeidrett som fotball og håndball, sier Marit Gaare Laache. Foto: Stein J. Bjørge

ØHIL opererer med en fast kontingent, der familiepris er 1000 kroner i året.I tillegg kommer aktivitetsavgifter for vintertrening og sommertrening, enkelte vil delta på ekstratrening ved et eget fotballakademi. Fra 13 år er det differensierte kostnader knyttet till aktivitetsnivå.

Presentert for familiens regnestykke, kommer klubben til en lavere sum 15.600 når den regner på hva som kalles normal aktivitet. Tilleggsaktiviteter, som for eksempel vintertrening og elite-treninger, er merkostnader.

— Det koster å spille fotball og håndball, men sammenlignet med andre idretter er kostnadene lave. Det er for eksempel lave kostnader til utstyr, sier Nordby.

Norby mener det mange glemmer, er at det krever administrasjon å lede en stor klubb.

— Bare på fotballsiden har vi 170 lag. Vi trenger dessuten inntekter til å kunne utvikle og vedlikeholde anlegg, ellers er vi ikke opptatt av store overskudd, men at de ulike årgangene skal gå i ca. 0, sier han.

At enkelte klubber kan se an sitt demografiske, sosiokulturelle omland, det tror jeg absolutt. Henrik Lunde, NFF.

— Det er dessuten anledning for familier med dårligere råd til å søke fritak. Jeg mener vi også har veldig lite dugnad sammenlignet med andre, legger han til.

NFF: Ulike modeller

Fotballforbundet peker at kostnadsnivået varierer sterkt rundt i landet, og anlegssiden utgjør en vesentlig del av dette. Kunstgress eller ikke, oppvarmet eller ikke. Det er mange faktorer, ikke minst spiller klima og geografi inn.

Det er dessuten ulike økonomimodeller. Mange driver etter selvkostprinsippet og skiller helt regnskapet for bredde- og elitesatsingen.

- Tror du likevel at enkelte klubber kan «se an sitt publikum» når avgifter fastsettes?

— At enkelte klubber kan se an sitt demografiske, sosiokulturelle omland, det tror jeg absolutt. Forbundet kan ikke komme med noen pisk eller sanksjoner overfor en klubb. Våre folk i landets 18 fotballkretser kan derimot være i dialog overfor klubbene med henstilling om å ikke prise seg ut. Vi å være oppmerksomme på at fattigdommen blant familier øker. Det er en fare for økende gap, sier Henrik Lunde i utviklingsavdelingen i Norges Fotballforbud.

Lunde mener det er en generell utfordring for idretten, ikke bare for fotballen, at kostnadsnivået skrus opp.

— Utfordringene når det gjelder anleggskostnader og krav til kvalitet og kompetanse, kommer bare mer og mer. Vi ønsker at klubbene skal diskutere dette, for en av målsetningene for forbundet er «Flest mulig, lengst mulig, best mulig», sier han.

Familiens regnestykke:

Fotball sønn 13

Medlemskontingent: 600,- Aktivitetsavgift: 2.500,-

Eliteavgift 4000,-

Vintertrening 1000, - (i tillegg kommer deltakelse i cuper på 1250,- )

Handball sønn 13: Handball treningsavgift vår 2013; 800,-

Handball treningsavgift 2013/(+ noe fakturert for 2014) : 2050,- (deltagelse i cup; 750,- + 2700,-)

Fotball datter 11:

Medlemskontingent 600 ,- Aktivitetsavgift: 2.200 ,-

Handball datter 11:

Aktivitetsavgift 1.850 ,- TOTALT: 15.600

(Inkludert cuper kommer summen opp i 20.300,-)

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Klagestorm etter NRKs id-sending

  2. SUS har ikke registrert nye koronatilfeller på fem uker. Det betyr ikke at faren er over

  3. Svømmeinstruktør og livredder: – Det er for grunt under stupebrettet i Godalen

  4. Abortkritikk mot KrF: – Provoserende, stygt og falskt

  5. Oalsgata: Nå kan huseiere søke om erstatning

  6. Bil og syklist kolliderte i Stavangerveien