• Jærrådet trur samarbeidet med Sandnes vil bli endå betre når Stanley Wirak & co blir med.

- Velkommen til Jæren, Sandnes!

Nå skal det bli Wirak også i Jærrådet. Hå, Klepp, Time og Gjesdal omfamnar Sandnes, og inviterer dei inn. Ja, Sandnes er velkommen alt på julemiddagen.